Nieuwsoverzicht

 • May 08, 2008

  De export van Nederlandse verse champignons is in de eerste twee maanden van dit jaar zwaar tegengevallen. De uitvoer daalde volgens cijfers van het PT met 20 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

  May 08, 2008

  De productie van champignons voor de industrie groeit weer. Dat signaleert de Rabobank. Het is een gevolg van het prijsherstel in deze markt. De bank verwacht dat de betere marktsituatie nog zeker enkele jaren aanhoudt.

  May 08, 2008

  De onderhandelingen voor een nieuwe cao paddenstoelen liggen stil. De werkgeversdelegatie van LTO is uitgedund met het vertrek van Gerrit van Leeuwen en Frans Brienen. Een nieuwe vertegenwoordiging moet nog ingewerkt worden, aldus het Agrarisch Dagblad.

  May 08, 2008

  Het Landbouw-Economisch Bericht van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, biedt jaarlijks een overzicht van de ontwikkelingen in de sector. Op 26 juni kwamen de nieuwe resultaten naar buiten.

  May 08, 2008

  Zoals ieder jaar heeft het LEI in december informatie gepubliceerd over actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Het betreft de resultaten en inkomens van de verschillende bedrijstypen en van de totale sector. De champignonsector gaf in 2006 een daling te zien in areaal, aantal bedrijven en export. Op het gebied van prijzen en rentabiliteit is er sprake van stabilisering of een lichte verbetering ten opzichte van 2005.

  May 08, 2008

  De Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) heeft volgens haar jaarverslag in 2006 een verlies geleden van ruim 700.000 euro. In 2005 boekte het concern nog een winst van 2 miljoen euro.

  Toch is de organisatie positief over de ontwikkelingen voor de komende jaren, ondermeer omdat de vraag naar compost en conservenchampignons is aangetrokken. De gunstige vraag naar conserven zet door tot in zeker 2008, stelt CNC.

  May 08, 2008

  De paddenstoelensector gaat dit jaar een sectorplan opstellen om de sector uit de malaise te halen. Daarbij is als nadrukkelijke voorwaarde gesteld dat alle betrokken partijen zich zullen inspannen om daadwerkelijk wat met het plan te doen.

  Als aanjager van het nieuwe sectorplan is tuinbouwdeskundige Wim Duffhues aangetrokken. De sectorcommissie Groenten en Fruit van het PT stelt 40.000 euro beschikbaar, terwijl het ministerie van LNV eenzelfde bedrag op tafel legt.

  Oct 05, 2005

  Op woensdag 5 oktober werden in de REO Veiling van Roeselare voor het eerst witte, Japanse bundelzwammen ...

  Pages

 • Upcoming events

 • Newsletter subscription